Zoeken in Woordenlijst Nieuwgrieks

 
  Nederlands woord   Grieks woord    


Gebruik om de vertaling van een woord te zoeken de volgende toetsen:
- voor de vertaling van een Nederlands woord: tik het woord en
- - druk op de 'zoek Nederlands woord'-button of op de ArrowUp-toets;
- voor de vertaling van een Grieks woord: tik het woord en
- - druk op de 'zoek Grieks woord op spelling'-button of op de ArrowUp-toets' óf
- - op de 'zoek Grieks op klank'-button of op de ArrowRight-toets' als je niet zeker bent van de schrijfwijze.
- om van invoerveld te wisselen: TAB- en SHIFT-TAB-toets
- om naar het begin/ einde van een veld te gaan: HOME- resp. END-toets
Nb. Als de cursor aan het begin van een invoervak staat en er wordt een letter getypt, dan wordt de rest van het invoervak gewist.
Nb. Als in het invoervak Grieks 'gewone' letters worden ingevoerd, dan worden deze bij het opzoeken omgezet in Griekse letters alsof de Griekse toetsenbordinstelling was gebruikt:
     u:θ, h:η, j:ξ, c:ψ, v:ω, w:ς

Deze mededeling verschijnt wanneer beide invoervakken leeg zijn.
Als voorbeeld verschijnt dan ook het resultaat bij zoeken naar het Nederlandse woord 'aan'.

Er zijn 316 resultaten voor 'aan'.
Alleen de eerste 50 regels worden getoond.


        bijzonderheden / λεπτομέρειες
aan σε
geven aan + ? δίνω σε + 4
wat is er aan de hand τι έχει
aan de telefoon στο τηλέφωνο
aan(gestoken) αναμμένος -ος -η -ο, -α
aan- en uitgaan αναβοσβήνω τηλέφωνο ') -σα, -ομαι -στηκα
de aanbetaling η προκαταβολή -ές
aanbevelen συνιστώ τηλέφωνο ') συνέστησα, συνίσταμαι συνιστώμαι, pass: alleen ott -τάθηκα/-τήθηκα
de aanbeveling η υπόδειξη -εις
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid <1> η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid <2> η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς
aanbidden λατρεύω ποσότητα αναφοράς ') -εψα, λατρεύομαι -εύτηκα
[te drinken] aanbieden <1> κερνώ + 4 + 4 ') ook: κερνάω, -ασα, κερνιέμαι -άστηκα
aanbieden <2> προσφέρω + 4 + 4 ') πρόσφερα/προσέφερα, προσφέρομαι -φέρθηκα
aanbieden <3> προθυμοποιούμαι + 4 + 4 ') -ήθηκα, geen actief
het aanbieden {zsnw} η προσφορά
aanbieden, onthalen op φιλεύω + 4 + 4 ') -εψα, geen passief
aanbieden, tracteren τρατάρω, κερνώ -αρα/άρισα, geen passief
de aanbieding, het aanbieden η προσφορά -ές
de aanblik η ματιά -ές
de aanblik, aanzien η όψη -εις
het aanbod η προσφορά -ές
het aanbod, gebodene η προσφορά -ές
het aanbraden {zsnw} το σοτάρισμα -ατα
aanbranden <1> τσικνίζω κερνώ ') -σα, -ομαι -στηκα
aanbranden <2> πιάνω κερνώ ') ook: πιάνει, έπιασα, πιάνομαι -στηκα
aanbreken φτάνω κερνώ ') zelden: φθάνω, -σα, geen passief
aanbrengen, toebrengen επιφέρω κερνώ ') επέφερα, geen passief
aanbrengen, toevoegen βάζω κερνώ ') soms: βάνω, έβαλα, βάζομαι βάλθηκα
de aandacht η προσοχή -ές
aandacht schenken δίνω σημασία
geen aandacht schenken aan δεν λαμβάνω υπ' όψη ')
de aandacht vestigen op εφιστώ την προσοχή σε
het aandeel η μετοχή -ές
de aandeelhouder ο/η μέτοχος -οι
aandelen- μετοχικός -ός -ή -ό, -ά
het aandenken <1> το αναμνηστικό
het aandenken <2> το ενθύμιο
zich aandienen, komen έρχομαι σε ') -ήλθα, geen actief
aandienen, voorstellen παρουσιάζω σε ') παρουσίασα, παρουσιάζομαι -στηκα
[licht] aandoen <1> ανάβω σε ') -ψα, ανάβομαι -φτηκα
[kleren] aandoen <2> βάζω σε ') soms: βάνω, έβαλα, βάζομαι βάλθηκα
aandoen, aantrekken φορώ σε ') ook: φοράω, -εσα, φοριέμαι -έθηκα
[televisie, radio] aandoen, aanzetten ανοίγω σε ') -ξα, ανοίγομαι -χτηκα
aandoen, berokkenen κάνω σε ') έκανα/(έκαμα), geen passief
de aandoening το νόσημα -ατα
een oplossing aandragen προτείνω λύση ')
de aandrang <1> η επιμονή -ές
de aandrang <2> η παρότρυνση -εις
de aandrang <3> η έντονη επιθυμία
 

') klik op de link voor de volledige vervoeging