Bètaversie zoeken in Woordenlijst Nieuwgrieks

  Nederlands woord   Grieks woord    


Gebruik om de vertaling van een woord te zoeken de volgende toetsen:
- voor de vertaling van een Nederlands woord: tik het woord en
- - druk op de 'zoek Nederlands woord'-button of op de ArrowUp-toets;
- voor de vertaling van een Grieks woord: tik het woord en
- - druk op de 'zoek Grieks woord op spelling'-button of op de ArrowUp-toets' óf
- - op de 'zoek Grieks op klank'-button of op de ArrowRight-toets' als je niet zeker bent van de schrijfwijze.
- om van invoerveld te wisselen: TAB- en SHIFT-TAB-toets
- om naar het begin/ einde van een veld te gaan: HOME- resp. END-toets
Nb. Als de cursor aan het begin van een invoervak staat en er wordt een letter getypt, dan wordt de rest van het invoervak gewist.
Nb. Als in het invoervak Grieks 'gewone' letters worden ingevoerd, dan worden deze bij het opzoeken omgezet in Griekse letters alsof de Griekse toetsenbordinstelling was gebruikt:
     u:θ, h:η, j:ξ, c:ψ, v:ω, w:ς

Deze mededeling verschijnt wanneer beide invoervakken leeg zijn.
Als voorbeeld verschijnt dan ook het resultaat bij zoeken naar het Nederlandse woord 'aan'.

Er zijn 302 resultaten voor 'aan'.
Alleen de eerste 50 regels worden getoond.


        bijzonderheden / λεπτομέρειες
aan σε
geven aan + ? δίνω σε + 4
wat is er aan de hand τι έχει -ες
aan de telefoon στο τηλέφωνο
aan(gestoken) αναμμένος -ος -η -ο, -α
aan- en uitgaan αναβοσβήνω -ομαι, -σα -στηκα
de aanbetaling η προκαταβολή -ές
aanbevelen συνιστώ συνέστησα, συνίσταμαι συνιστώμαι, pass: alleen ott -τάθηκα/-τήθηκα
de aanbeveling η υπόδειξη -εις
aanbidden λατρεύω -εύομαι, -εψα -εύτηκα
[te drinken] aanbieden <1> κερνώ + 4 + 4 ook: κερνάω, -ιέμαι, -ασα -άστηκα κεράσω
aanbieden <2> προσφέρω -ομαι, έφερα φέρθηκα
aanbieden <3> προθυμοποιούμαι -ήθηκα, geen actief
aanbieden, onthalen op φιλεύω -εψα, geen passief
aanbieden, tracteren τρατάρω, κερνώ -αρα/άρισα, geen passief
de aanbieding, het aanbieden η προσφορά -ές
de aanblik η ματιά -ές
de aanblik, aanzien η όψη -εις
het aanbod η προσφορά -ές
het aanbod, gebodene η προσφορά -ές
het aanbraden {zsnw} το σοτάρισμα -ατα
aanbranden <1> τσικνίζω -ομαι, -σα -στηκα
aanbranden <2> πιάνω ook: πιάνει, έπιασα, πιάνομαι -στηκα
aanbreken φτάνω -σα, geen passief
aanbrengen, toebrengen επιφέρω έφερα, geen passief
aanbrengen, toevoegen βάζω soms: βάνω, -ομαι, έβαλα βάλθηκα
de aandacht η προσοχή -ές
aandacht schenken δίνω σημασία
geen aandacht schenken aan δεν λαμβάνω υπ' όψη
de aandacht vestigen op εφιστώ την προσοχή σε
het aandeel η μετοχή -ές
de aandeelhouder ο/η μέτοχος -οι
aandelen- μετοχικός -ός -ή -ό, -ά
zich aandienen, komen έρχομαι -ήλθα, geen actief
aandienen, voorstellen παρουσιάζω παρουσίασα, παρουσιάζομαι -στηκα
[licht] aandoen <1> ανάβω -ομαι, -ψα -φτηκα
[kleren] aandoen <2> βάζω soms: βάνω, έβαλα, βάζομαι βάλθηκα
aandoen, aantrekken φορώ ook: φοράω, -ιέμαι, -εσα -έθηκα
[televisie, radio] aandoen, aanzetten ανοίγω -ξα, ανοίγομαι -χτηκα
aandoen, berokkenen κάνω έκανα/(έκαμα), geen passief
de aandoening το νόσημα -ατα
de aandrag <1> η επιμονή -ές
de aandrag <2> η παρότρυνση -εις
de aandrag <3> η έντονη επιθυμία
een oplossing aandragen προτείνω λύση
de aandrijfas, differentieel το διαφορικό
aandrijven κινώ of: κινάω, -ούμαι, -ησα -ήθηκα
aandringen <1> επιμένω έμεινα, geen passief
aandringen <2> παρακινώ -ούμαι, -ησα -ήθηκα
aandringen op προτρέπω για passief alleen ott , -ομαι, -έτρεψα --