Grammatica//MorfWerw/Grammatica>


Verantwoording bij de woordenlijstnieuwgrieks.


De site woordenlijstnieuwgrieks bevat de woordenlijst behorende bij de site grammaticanieuwgrieks.

De woordenlijst bevat de woorden van een groot aantal studieboeken die in Nederland gebruikt worden bij het onderwijs in de Nieuwgriekse taal.

Een overzicht van deze boeken zal hier binnenkort worden opgenomen.

 

 

Grammatica's van het Nieuwgrieks zijn er in soorten en maten.

De eerste Nederlandse Nieuwgriekse grammatica was waarschijnlijk die van mevrouw Wittop-Koning (Levend Grieks,  1963). In 1980 verscheen in aansluiting daarop Levend Grieks, een praktische cursus Nieuwgrieks. Dit boek bood lessen en een grammatica die afgestemd was op cursisten die geen Oudgrieks  kennen. Daarbij werd een zo eenvoudig mogelijk beeld gegeven van de Griekse grammatica en werden ook alleen de belangrijkste Nederlandse grammaticale begrippen  gebruikt. Dit leidt tot een zekere onvolledigheid en simplificatie van het Grieks.
In 1987 verscheen de Nieuwgriekse spraakkunst (woordleer) van Imbrechts. Deze sluit aan bij de spraakkunst zoals die op de Griekse scholen wordt onderwezen. Dit boek beperkt zich over het algemeen tot de spraakkunst en laat de functie van woorden in de zin en daarmee de betekenis van de zin zo veel mogelijk achterwege.
In de loop van de tijd heeft de vakgroep Nieuwgrieks van de Universiteit van Amsterdam een aantal syllabi ontwikkeld die dieper ingaan op bepaalde taaltechnische eigenschappen, op de specifieke verschillen tussen het Nederlands en het Grieks, en op de rol van de zinsbouw in de betekenis van de zin.

Van de niet in het Nederlands geschreven grammatica is de Engelse van Holton ea het vermelden waard. Deze grammatica heeft een behoorlijke diepgang, maar heeft als bezwaar dat de bespreking (uiteraard) geŽnt is op de eigenschappen van het Engels en niet van het Nederlands.

De beste grammatica's van het Nieuwgrieks zullen ongetwijfeld in het Grieks geschreven zijn. Wat niveau betreft, lijken de Γραμματική en Συντακτικό, die voor het Griekse Γυμνάσιο en Λυκείο onder auspiciŽn van het Griekse ministerie van Onderwijs zijn uitgegeven, het meest geschikt qua niveau en volledigheid.

Ook op het Internet, in het bijzonder op Wikibooks, zijn diverse aanzetten tot beschrijving van de Griekse grammatica te vinden.

Al deze grammatica's kennen hun beperkingen.
Deze publicatie beoogt aan al deze beperkingen tegemoet te komen door:

- een heldere bespreking te bieden van de hooflijnen van de taal (toegankelijkheid)

- naast de meest essentiŽle taaleigenschappen ook diepgaandere onderwerpen aandacht te geven (diepgang)

- niet alleen de specifieke taaleigenschappen van het Grieks als invalshoek te nemen, maar ook aandacht te schenken aan de specifieke taaleigenschappen van het Nederlands

- onderscheid te maken tussen grammatica en syntax, wat de de overzichtelijkheid van en het inzicht in de taalregels ten goede komt.

In hoeverre deze doelstellingen gehaald worden, zal de tijd bewijzen.


 

Bezoek ook de site:

Grammatica van het Nieuwgrieks
© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Navigatie

Een zwart naar links of rechts wijzend gesloten driehoekje (◄, ►) in het midden van het scherm is een link naar de vorige, resp. volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau. Alle onderwerpen kunnen op niveau 1 en 3 worden doorlopen door van deze verwijzingen gebruik te maken.

Een zwart naar boven of beneden wijzend gesloten driehoekje (▼, ▲) in het midden van het scherm is een link naar de pagina van hetzelfde onderwerp op een lager resp. hoger niveau niveau.
Als het driehoekje grijs is, is er geen direct aansluitende pagina van een hoger of lager niveau.