Verantwoording


Wie een vreemde taal wil leren ontkomt er niet aan: woorden leren en woorden opzoeken.
/
Wie zich een vreemde taal eigen wil maken, ontkomt er niet aan om zijn woordenschat te vergroten.
Dat betekent: woorden leren en woorden opzoeken.

Dan komt het al een moment dat je denkt: dat woord had ik al moeten kennen.
Dat is dan zonde van de tijd, en dat opzoeken moet dan het liefst maar zo snel mogelijk gebeuren.
Het feit dat er meestal sprake is van allerlei losse lijstjes werkt echter niet erg mee.

Daarom heb ik sinds het eerste begin van mijn pogingen om Nieuwgrieks te leren één woordenlijst aangelegd.
Daarbij is geen ander selectiecriterium aangelegd dan de vraag of ik het woord reeds eerder gezien heb.
En passant zijn ook afkortingen en uitdrukkingen opgenomen.
Deze lijst bevat momenteel ongeveer 20.000 woorden.
Daarbij zijn dubbeltellingen die op kunnen treden als een woord meerdere betekenissen heeft, reeds in mindering gebracht.

Deze site geeft de mogelijkheid om woorden in de lijst op te zoeken.
Om het opzoeken verder te vergemakkelijken zijn enkele speciale faciliteiten ingebouwd:
- om een Grieks woord op te zoeken hoeft de gebruiker niet speciaal te beschikken over een toetsenbord dat de Griekse letters weergeeft:
Wanneer ‘gewone’ letters worden gebruikt, worden deze omgezet in Griekse letters. Daarbij wordt wel uitgegaan van de Griekse toetsenbordindeling.
- Griekse woorden kunnen zowel op schrijfwijze als op uitspraak (fonetisch) worden gezocht.
Vooral in het geval van de verschillende schrijfwijzen voor de i-klank is dit een praktische mogelijkheid, maar ook accentproblemen worden voorkomen.
- Ten slotte is het mogelijk het woorden op te zoeken zonder van de muis gebruik te maken door gebruik te maken van de pijltjes-toetsen.

Woorden worden niet alleen opgezocht voor hun betekenis maar ook om iets te weten te komen over zaken als geslacht, verbuiging, vervoeging, vergrotende trap of verkleinwoorden ed.
Uiteraard wordt van elk zelfstandig naamwoord het geslacht vermeld. Aan de andere gegevens is tot op dit moment nog slechts in geringere mate aandacht geschonken.


Omdat deze pagina in een nieuw window is geopend, keer je terug naar de vorige pagina door in de browser weer het andere window te kiezen.

De woordenlijst en alle vermeldingen zijn geheel voor mijn rekening en verantwoording.
De woordenlijst is met grote zorgvuldigheid en naar beste eer en geweten samengesteld.
Ik kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de woordenlijst.