Gebruiksaanwijzing.
Gebruik om de vertaling van een woord te zoeken de volgende toetsen:
- voor de vertaling van een Nederlands woord: tik het woord en
- - druk op de 'zoek Nederlands woord'-button of op de ArrowUp-toets ↑;
- voor de vertaling van een Grieks woord: tik het woord en
- - druk op de 'zoek Grieks woord op spelling'-button of op de ArrowUp-toets ↑
- - op de 'zoek Grieks op klank'-button of op de ArrowRight-toets → als je niet zeker bent van de schrijfwijze.
- om van invoerveld te wisselen: TAB- of SHIFT-TAB-toets
- om naar het begin/ einde van een veld te gaan: HOME- resp. END-toets
Nb. Als de cursor aan het begin van een invoervak staat en er wordt een letter getypt, dan wordt de rest van het invoervak gewist.
Nb. Als in het invoervak Grieks 'gewone' letters worden ingevoerd, dan worden deze bij het opzoeken omgezet in Griekse letters alsof de Griekse toetsenbordinstelling was gebruikt:
     u:θ, h:η, j:ξ, c:ψ, v:ω, w:ς, ;a:ά, ;e:έ, ;i:ί, ;o:ό, ;y:ύ, ;v:ώ, Q::, Wi:ΐ

Nb. Deze mededeling verschijnt ook wanneer beide invoervakken leeg zijn.
Als voorbeeld verschijnt dan ook het resultaat bij zoeken naar het Nederlandse woord 'aan'.
 

Privacy-verklaring
Dit programma maakt alleen gebruik van uw IP-adres.
Een IP-adres wordt aan uw computer, laptop, tablet of smartphone toegekend om
gegevens naar u heen en weer te sturen.
Het IP-adres bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam of uw feitelijke adres.
Verder kan het IP-adres veranderen als u van een ander (wifi)netwerk gebruik maakt.
 

Grammatica//woordenlijstnieuwgrieks


 
Zoeken in Woordenlijst Nieuwgrieks

 
   
  tik eerst hier ↓, klik dan daar ↑   tik eerst hier ↓, klik dan daar ↑   of klik ↑  

Er zijn 327 resultaten voor 'aan'.
Alleen de eerste 50 regels worden getoond.        bijzonderheden / λεπτομέρειες
aan <1> σε
de televisie staat aan <2> η τηλεόραση είναι ανοιχτός: ανοιχτή
geven aan <3> δίνω σε + 4
wat is er aan de hand τι έχει
aan de telefoon στο τηλέφωνο
aan(gestoken) αναμμένος ') -ος -η -ο, -α
aan- en uitgaan αναβοσβήνω ') -σα, -ομαι -στηκα
de aanbetaling η προκαταβολή ') -είς
aanbevelen συνιστώ ')
de aanbeveling η υπόδειξη ') -εις
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid <1> η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid <2> η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς -ές
aanbidden λατρεύω ') -εψα, λατρεύομαι -εύτηκα
[te drinken] aanbieden <1> κερνώ + 4 + 4 ') ook: κερνάω, -ασα, κερνιέμαι -άστηκα
aanbieden <2> προσφέρω ') πρόσφερα/προσέφερα, προσφέρομαι -φέρθηκα
aanbieden <3> προθυμοποιούμαι ') -ήθηκα, geen actief
het aanbieden {zsnw} η προσφορά ')
aanbieden, onthalen op φιλεύω ') -εψα, geen passief
aanbieden, tracteren τρατάρω, κερνώ -αρα/άρισα, geen passief
de aanbieding, het aanbieden η προσφορά ') -ές
de aanblik η ματιά ') -ές
de aanblik, aanzien η όψη ') -εις
het aanbod η προσφορά ') -ές
het aanbod, gebodene η προσφορά ') -ές
het aanbraden {zsnw} το σοτάρισμα ') -ατα
aanbranden <1> τσικνίζω ') -σα, -ομαι -στηκα
aanbranden <2> πιάνω ') ook: έπιασα, πιάνομαι -στηκα
aanbreken φτάνω ') zelden: φθάνω, -σα, geen passief
aanbrengen, toebrengen επιφέρω ') επέφερα, geen passief
aanbrengen, toevoegen βάζω ') soms: βάνω, έβαλα, βάζομαι βάλθηκα
de aandacht η προσοχή ') -ές
aandacht schenken δίνω σημασία
geen aandacht schenken aan δεν λαμβάνω υπ' όψη
aandacht schenken aan αποφαίνομαι ') Στ
de aandacht vestigen op εφιστώ την προσοχή σε
het aandeel η μετοχή ') -ές
het aandeel, deelname η συμμετοχή
de aandeelhouder ο/η μέτοχος ') -οι
aandelen- μετοχικός ') -ός -ή -ό, -ά
het aandenken <1> το αναμνηστικό ')
het aandenken <2> το ενθύμιο ')
zich aandienen, komen έρχομαι ') -ήλθα, geen actief
aandienen, voorstellen παρουσιάζω ') παρουσίασα, παρουσιάζομαι -στηκα
[licht] aandoen <1> ανάβω ') -ψα, ανάβομαι -φτηκα
[kleren] aandoen <2> βάζω ') soms: βάνω, έβαλα, βάζομαι βάλθηκα
aandoen, aantrekken φορώ ') ook: φοράω, -εσα, φοριέμαι -έθηκα
[televisie, radio] aandoen, aanzetten ανοίγω ') -ξα, ανοίγομαι -χτηκα
aandoen, berokkenen κάνω ') έκανα/(έκαμα), geen passief
de aandoening το νόσημα ') -ατα
een oplossing aandragen προτείνω λύση
 

') klik op de link voor de volledige vervoeging/verbuiging