Grammatica//woordenlijstnieuwgrieks


 
Zoeken in Woordenlijst Nieuwgrieks

 
   
  oorspr Nederlands woord   Grieks woord    

Er zijn 327 resultaten voor 'aan'.
Alleen de eerste 50 regels worden getoond.


        bijzonderheden / λεπτομέρειες
aan <1> σε
de televisie staat aan <2> η τηλεόραση είναι ανοιχτός: ανοιχτή
geven aan <3> δίνω σε + 4
wat is er aan de hand τι έχει
aan de telefoon στο τηλέφωνο
aan(gestoken) αναμμένος ')
aan- en uitgaan αναβοσβήνω ')
de aanbetaling η προκαταβολή ')
aanbevelen συνιστώ ')
de aanbeveling η υπόδειξη ')
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid <1> η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid <2> η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς
aanbidden λατρεύω ')
[te drinken] aanbieden <1> κερνώ + 4 + 4 ')
aanbieden <2> προσφέρω ')
aanbieden <3> προθυμοποιούμαι ')
het aanbieden {zsnw} η προσφορά ')
aanbieden, onthalen op φιλεύω ')
aanbieden, tracteren τρατάρω, κερνώ ')
de aanbieding, het aanbieden η προσφορά ')
de aanblik η ματιά ')
de aanblik, aanzien η όψη ')
het aanbod η προσφορά ')
het aanbod, gebodene η προσφορά ')
het aanbraden {zsnw} το σοτάρισμα ')
aanbranden <1> τσικνίζω ')
aanbranden <2> πιάνω ')
aanbreken φτάνω ')
aanbrengen, toebrengen επιφέρω ')
aanbrengen, toevoegen βάζω ')
de aandacht η προσοχή ')
aandacht schenken δίνω σημασία
geen aandacht schenken aan δεν λαμβάνω υπ' όψη
aandacht schenken aan αποφαίνομαι ')
de aandacht vestigen op εφιστώ την προσοχή σε
het aandeel η μετοχή ')
het aandeel, deelname η συμμετοχή
de aandeelhouder ο/η μέτοχος ')
aandelen- μετοχικός ')
het aandenken <1> το αναμνηστικό ')
het aandenken <2> το ενθύμιο ')
zich aandienen, komen έρχομαι ')
aandienen, voorstellen παρουσιάζω ')
[licht] aandoen <1> ανάβω ')
[kleren] aandoen <2> βάζω ')
aandoen, aantrekken φορώ ')
[televisie, radio] aandoen, aanzetten ανοίγω ')
aandoen, berokkenen κάνω ')
de aandoening το νόσημα ')
een oplossing aandragen προτείνω λύση
 

') klik op de link voor de volledige vervoeging/verbuiging